หมอแมน
4
3
Carousel 1040x1040 02
Carousel 1040x1040 04
Carousel 1040x1040 03

SRNFI

โปรโมชั่น Fixxy เน็ตไม่อั้น

Fixxy 349 บาท

349

บาท/เดือน

ความเร็ว 10

Mbps (ไม่อั้น)

เน็ตไม่อั้นความเร็ว 10 Mbps

โทรฟรีในเครือข่าย AIS 24 ชม (สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที)

โทรนอกเครือข่าย 50 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WIFI ฟรี!! ไม่จำกัด

Fixxy 399 บาท

399

บาท/เดือน

ความเร็ว 10

Mbps (ไม่อั้น)

เน็ตไม่อั้นความเร็ว 10 Mbps

โทรฟรีในเครือข่าย AIS 24 ชม (สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที)

โทรนอกเครือข่าย 200 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WIFI ฟรี!! ไม่จำกัด

Fixxy 449 บาท

449

บาท/เดือน

ความเร็ว 15

Mbps (ไม่อั้น)

เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15 Mbps

โทรฟรีในเครือข่าย AIS 24 ชม (สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที)

โทรนอกเครือข่าย 150 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WIFI ฟรี!! ไม่จำกัด

โปรโมชั่น 5G Fixxy

Fixxy 5G 499 บาท

499

บาท/เดือน

Net 10 GB

หลังจากนั้น ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 15 Mbps

Net 5G/4G/3G 10 GB หลังจากนั้น ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 15 Mbps

โทรฟรีในเครือข่าย AIS 24 ชม (สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที)

โทรนอกเครือข่าย 200 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WiFi ฟรี!! ไม่จำกัด

Fixxy 5G 599 บาท

599

บาท/เดือน

Net 20 GB

หลังจากนั้น ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 15 Mbps

Net 5G/4G/3G 20 GB หลังจากนั้น ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 15 Mbps

โทรฟรีในเครือข่าย AIS 24 ชม (สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที)

โทรนอกเครือข่าย 300 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WiFi ฟรี!! ไม่จำกัด

โปรโมชั่น AIS 5G Max Speed

AIS 5G Max Speed 349 บาท

349

บาท/เดือน

Net 20 GB

หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 1Mbps.

Net 20 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 1Mbps.

โทรทุกเครือข่าย 100 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WiFi ฟรี!! ไม่จำกัด

AIS 5G Max Speed 449 บาท

449

บาท/เดือน

Net 30 GB

หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 1Mbps.

Net 30 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 1Mbps.

โทรทุกเครือข่าย 200 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WiFi ฟรี!! ไม่จำกัด

AIS 5G Max Speed 499 บาท

499

บาท/เดือน

Net 40 GB

หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 1Mbps.

Net 40 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 1Mbps.

โทรทุกเครือข่าย 300 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WiFi ฟรี!! ไม่จำกัด

AIS 5G Max Speed 599 บาท

599

บาท/เดือน

Net 50 GB

หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 2Mbps.

Net 50 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 2Mbps.

โทรทุกเครือข่าย 300 นาที

Youtube Premium 3 เดือน

รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

AIS SUPER WiFi ฟรี!! ไม่จำกัด