1 hero2 wide
AIS Fibre A2

AISFibre

ย้ายค่าย เน็ตบ้าน

POWER4 Mini Special Package
- ราคา 399บาทต่อเดือน
- ความเร็วสูงสุด 300/300 Mbps ซิมเน็ต Max Speed
- ลูกค้าใหม่มีค่าแรกเข้าจากปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 800 บาท
พิเศษ! ยกเว้นค่าแรกเข้า สำหรับผู้สมัครเป็นเจ้าบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน
- รับฟรีประกันโควิด เมื่อสมัครและติดตั้งภายในกำหนด

AIS Fibre A2

เน็ตบ้านติดตั้งใหม่

BROADBAND24 Package
- ราคา 599 บาทต่อเดือน
- ความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps
- สามารถปรับ Speed Toggle ได้สูงสุดถึง 1000 Mbps
- อายุสัญญา 24 เดือน
- พิเศษ! ยกเว้นค่าแรกเข้า สำหรับผู้สมัครเป็นเจ้าบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน

AIS Fibre A1